Cyprus Flight Pass Λογότυπο

Συχνές Ερωτήσεις

Για να λάβετε εξουσιοδότηση του ταξιδιού σας (CyprusFlightPass) είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα στην ψηφιακή πλατφόρμα.
Μόνο σε περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι επιβάτες θα μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν τα σχετικά έγγραφα με το χέρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες πρέπει να φέρουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα λάβετε επιβεβαίωση σε μορφή PDF με την εξουσιοδότηση του ταξιδιού σας προς την Κύπρο (CyprusFlightPass), την οποία πρέπει να παρουσιάσετε στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων/επιβίβασης (check-in//boarding process) του αεροδρομίου αναχώρησης και κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στην Κύπρο. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας, θα λάβετε το CyprusFlightPass το οποίο πρέπει να έχετε μαζί σας, το οποίο πρέπει να παρουσιάσετε στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων/επιβίβασης (check-in//boarding process) του αεροδρομίου αναχώρησης και κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στην Κύπρο. 

Σε περίπτωση που η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών ζητημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με αυτό, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε χειρόγραφα τα σχετικά έντυπο που μπορείτε να το βρείτε και να το εκτυπώσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms, http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca/dca.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument

Νοείται ότι η παραχώρηση του CyprusFlightPass δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων, οποιωνδήποτε άλλων Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες ρυθμίζουν ρητά θέματα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ταξιδιώτες που παρέχουν εσκεμμένα ψευδείς πληροφορίες και δηλώσεις υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι πληροφορίες θα τυγχάνουν επεξεργασίας για λόγους δημόσιου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας από το COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ταξιδιώτης βρεθεί ύποπτος ή είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα με COVID-19, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς εντοπισμού επαφών (ιχνηλατήσης). Τα δεδομένα θα αποτελούν επίσης μέρος του ιατρικού ιστορικού του ταξιδιώτη για την ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού σε τοπικά ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης όπου νοσηλεύονται οι εν λόγω ταξιδιώτες.

Όχι.  Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Cyprus Flight Pass μόνο όταν η πτήση σας αναχωρεί από το εξωτερικό για ταξίδι προς την Κύπρο.

Πιθανόν το έγγραφο της εξέτασης COVID-19 που ανεβάσατε προστατεύεται από κωδικό και επομένως δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας. Πριν το ανεβάσετε παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν προστατεύεται από κωδικό.

Αν επιθυμείτε, προτού εγγραφείτε και υποβάλετε αίτηση, μπορείτε να επαληθεύσετε αν πληροίτε τις απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στην Κύπρο χρησιμοποιώντας το εργαλείο 'Γρήγορος Έλεγχος' που βρίσκεται στο κυρίως μενού της ιστοσελίδας η πατώντας σ’ αυτό τον σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/el/quick-check.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μια αίτηση οποιαδήποτε στιγμή και να την αποθηκεύσετε ως πρόχειρη. Ωστόσο, μπορείτε να την οριστικοποιήσετε και να την υποβάλετε εντός 24 ωρών πριν την έναρξη του ταξιδιού σου από την αρχική χώρα αναχώρησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία (είτε απευθείας πτήση είτε μέσω ενδιάμεσων Χωρών).

Κατά την εγγραφή και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα λάβετε μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.  Θα πρέπει να ελέγξετε την ηλεκτρονική διεύθυνση σας (συμπεριλαμβανομένης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - junk folder/mail) και να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση και να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση.

Εάν το ταξίδι σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία δεν συνιστά απευθείας πτήση αλλά περιλαμβάνει και ενδιάμεσους σταθμούς/στάσεις σε άλλες χώρες και/ή  είστε μετεπιβιβαζόμενος ή διερχόμενος επιβάτης (transfer or transit passengers), μέσω αεροδρομίων άλλων χωρών  θα πρέπει να καταγράφεται στο στάδιο της αίτησης σας  το είδος ταξιδιού σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως χώρα αναχώρησης, θα καταχωρείται η αρχική χώρα αναχώρησης σας, δηλώντας την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σας από την αρχική αυτή χώρα.

Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός πτήσης και θέσης καθώς και όνομα της αεροπορικής εταιρείας, ως εμφανίζονται στο εισιτήριο σας, της τελευταίας πτήσης του δρομολογίου σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ενδιάμεσος σταθμός/στάση σε αεροδρόμιο άλλης χώρας  χωρίς διανυκτέρευση δεν θεωρείται ως διαμονή στη χώρα αυτή και επομένως δεν θα πρέπει να δηλώνεται. Αντιθέτως ο ενδιάμεσος σταθμός/στάση σε αεροδρόμιο άλλης χώρας με διανυκτέρευση θεωρείται ως διαμονή στη χώρα αυτή και επομένως θα πρέπει να δηλώνεται. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση, όπου στα πλαίσια του δρομολογίου σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, θα διανυκτερεύσετε σε χώρα με επιδημιολογικά κριτήρια πιο δυσμενή σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης σας, δηλαδή θα αναχωρήσετε από χώρα Κατηγορίας Α και θα διανυκτερεύσετε σε χώρα Κατηγορίας Β ή Γ ή θα αναχωρήσετε από χώρα Κατηγορίας Β και θα διανυκτερεύσετε σε χώρα Κατηγορίας Γ θα αντιμετωπίζεσθε ωσάν να είσαστε ταξιδιώτες από χώρα(ες) κατηγορίας Β ή Γ, αντίστοιχα και επομένως οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις χώρες  Κατηγορίας Β ή Γ θα πρέπει να ικανοποιούνται.

Από την άλλη μεριά, εάν αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Β ή Γ και παραμείνετε στα πλαίσια του ταξιδιού σας για περισσότερες από 14 ημέρες σε χώρα Κατηγορίας Α, ή αναχωρήσετε από χώρα Κατηγορίας Γ και παραμείνατε για περισσότερες από 14 ημέρες σε χώρα κατηγορίας Β, δηλαδή σε χώρες με καλύτερα επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης, ως χώρα αναχώρησης σας και ημερομηνία και ώρα αναχώρησής σας από αυτή θα πρέπει να δηλωθεί η χώρα Κατηγορίας Α για την πρώτη περίπτωση και η χώρα Κατηγορίας Β για την δεύτερη περίπτωση.

Αντιστρόφως, εάν θα αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Α αλλά εντός των 14 ημερών πριν από την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, έχετε ζήσει /μείνει σε χώρα Κατηγορίας Β ή Γ ή εάν θα αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Β αλλά εντός των 14 ημερών πριν από την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, έχετε ζήσει /μείνει σε χώρα Κατηγορίας Γ, δηλαδή σε χώρες με πιο δυσμενή επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης, ως χώρα αναχώρησης σας και ημερομηνία και ώρα αναχώρησής σας από αυτή θα πρέπει να δηλωθεί η χώρα Κατηγορίας Α για την πρώτη περίπτωση και η χώρα Κατηγορίας Β για την δεύτερη περίπτωση. Θα πρέπει, όμως, επιπρόσθετα στο στάδιο της αίτησης σας  να καταγράψετε το είδος ταξιδιού σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και να δηλώσετε τη χώρα(ες) που ζήσατε /μείνατε 14 ημέρες πριν έναρξη του ταξιδιού σας από τη χώρα αρχικής αναχώρησης καθώς, σε περίπτωση που ταξιδεύετε μέσω Ενδιάμεσης Χώρας(ων), και τη Χώρα(ες) των ενδιάμεσων αυτών σταθμών, δηλώνοντας εάν θα υπάρξει ή όχι διανυκτέρευση.

Η κατηγοριοποίηση των χωρών και οποιαδήποτε αλλαγή στην κατηγοριοποίηση αυτών μπορούν να αναζητηθούν και εντοπιστούν εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass στον ακόλουθο σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/el/country-categories

Συνίσταται, να επισκέπτεστε τακτικά τον εν λόγω σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για πιθανές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των χωρών που ενδεχομένως να επηρεάσουν την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αν και δεν απαιτείται να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση COVID-19, επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας Α, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, εάν το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή εξέταση COVID-19 κατά την άφιξή τους στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν το επιθυμούν, θα πρέπει να το δηλώσουν στον αντιπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας αμέσως μετά την έξοδο τους από το αεροσκάφος. Οι επιβάτες θα επωμίζονται το κόστος των €60 για τη εργαστηριακή εξέταση.

H πραγματοποίηση εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 σε ανήλικους κάτω των 12 ετών, πριν ή κατά  την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν απαιτείται. Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόκτηση του CyprusFlightPass συνεχίζει να παραμένει υποχρεωτική και για τα εν λόγω ανήλικα.

Eιδική Άδεια

Εάν έχετε εξασφαλίσει ειδική άδεια εισόδου με ημερομηνία από 20.7.20 και μετά (λόγω της αλλαγής της επιδημιολογικής κατάστασης), παρακαλείσθε όπως υποβάλετε εκ νέου αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.cyprusflightpass.gov.cy και όπως επισυναφθεί η ειδική άδεια  εισόδου που έχετε ήδη εξασφαλίσει στην νέα αίτηση σας, στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Εάν έχετε στην κατοχή σας άδεια διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ισχύ, τότε δεν χρειάζεται να εξασφαλίσετε ειδική άδεια εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορείτε να παρουσιάσετε κατά την αναχώρηση σας την άδεια διαμονής μαζί με την κάρτα Cyprusflightpass.

Τα άτομα που δικαιούνται να εξασφαλίσουν ειδική άδεια εισόδου για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης είναι οι πρώτου βαθμού συγγενείς (γονείς-τέκνα-σύζυγοι) αποδεικτικά πιστοποιητικά πρέπει να επισυναφθούν (γάμου, γέννησης, άδειες διαμονής).

Σας ενημερώνουμε ότι η εξασφάλιση ειδικής άδειας εισόδου αφορά την επιβίβαση του κατόχου της στο αεροπλάνο. Στις περιπτώσεις όπου οι Υπήκοοι Τρίτων χωρών χρειάζεται να εξασφαλίσουν θεώρηση εισόδου από τις Πρεσβείες/ τα Προξενιά της ΚΔ στο εξωτερικό, για την είσοδο τους στην Δημοκρατία, τότε η εξασφάλιση ειδικής άδειας εισόδου, δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη μεταναστευτική διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση θεώρησης εισόδου από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Πρεσβείες/ Προξενεία της ΚΔ (Visa entry procedures, Schengen visa).

Διευκρινήσεις

Τα πρόσωπα που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες που σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, https://cyprusflightpass.gov.cy/el/country-categories ανήκουν στην Κατηγορία Β ή Γ και επιλέγουν για σκοπούς απόκτησης του CyprusFlightPass την ειδική κατηγορία επιβατών «Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης» θα πρέπει με την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, να παρουσιάζουν κατά το στάδιο του διαβατηριακού ελέγχου, μαζί με το CyprusFlightPass και αποδεικτικά του διπλωματικού τους καθεστώτος.

Μετά την ανακοίνωση ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα τοποθετηθεί στη Κατηγορία Β από την 1η Αυγούστου 2020, οι ταξιδιώτες που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από το Ηνωμένο Βασίλειο πρέπει να εξασφαλίσουν το CyprusFlightPass από την ηλεκτρονική πλατφόρμα https://cyprusflightpass.gov.cy.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν από τις 20:00 (ώρα Η.Β.), της 31ης  Ιουλίου 2020.

Προς αυτό το σκοπό, οι επιβάτες πρέπει να καταχωρήσουν τα αποτελέσματα εξέτασης COVID-19 με αρνητικό RT-PCR, δηλώνοντας σαφώς την ημερομηνία και ώρα διεξαγωγής της εξέτασης (εντός των τελευταίων 72 ωρών πριν από την ώρα αναχώρησης).

Εάν οι επιβάτες διαθέτουν το "NHS COVID-19 Notification", τότε απαιτείται να καταχωρήσουν σε ενιαίο έγγραφο (pdf, jpeg) τα εξής:

α) «NHS Covid-19 Notification» με αρνητικό αποτέλεσμα,

β) «Test Site Pass» (Appointment Confirmation Email) στο οποίο αναγράφεται με σαφήνεια η ημερομηνία και ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού. Ο χρόνος των 72 ωρών αρχίζει από την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού.

Εκτός από την εξασφάλιση του CyprusFlightPass, οι επιβάτες πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και τα δύο έγγραφα (α και β πιο πάνω).