Cyprus Flight Pass Λογότυπο

Συχνές Ερωτήσεις

Για να λάβετε εξουσιοδότηση του ταξιδιού σας (CyprusFlightPass) είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα στην ψηφιακή πλατφόρμα.
Μόνο σε περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι επιβάτες θα μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν τα σχετικά έγγραφα με το χέρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες πρέπει να φέρουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα λάβετε επιβεβαίωση σε μορφή PDF με την εξουσιοδότηση του ταξιδιού σας προς την Κύπρο (CyprusFlightPass), την οποία πρέπει να παρουσιάσετε στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων/επιβίβασης (check-in//boarding process) του αεροδρομίου αναχώρησης και κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στην Κύπρο. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας, θα λάβετε το CyprusFlightPass το οποίο πρέπει να έχετε μαζί σας, το οποίο πρέπει να παρουσιάσετε στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων/επιβίβασης (check-in//boarding process) του αεροδρομίου αναχώρησης και κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στην Κύπρο. 

Σε περίπτωση που η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών ζητημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με αυτό, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε χειρόγραφα τα σχετικά έντυπο που μπορείτε να το βρείτε και να το εκτυπώσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://cyprusflightpass.gov.cy/en/download-forms, http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca/dca.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument

Νοείται ότι η παραχώρηση του CyprusFlightPass δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων, οποιωνδήποτε άλλων Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες ρυθμίζουν ρητά θέματα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ταξιδιώτες που παρέχουν εσκεμμένα ψευδείς πληροφορίες και δηλώσεις υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι πληροφορίες θα τυγχάνουν επεξεργασίας για λόγους δημόσιου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας από το COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ταξιδιώτης βρεθεί ύποπτος ή είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα με COVID-19, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς εντοπισμού επαφών (ιχνηλατήσης). Τα δεδομένα θα αποτελούν επίσης μέρος του ιατρικού ιστορικού του ταξιδιώτη για την ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού σε τοπικά ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης όπου νοσηλεύονται οι εν λόγω ταξιδιώτες.

Όχι. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Cyprus Flight Pass μόνο όταν η πτήση σας αναχωρεί από το εξωτερικό για ταξίδι προς την Κύπρο.

Πιθανόν το έγγραφο της εξέτασης COVID-19 που ανεβάσατε προστατεύεται από κωδικό και επομένως δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας. Πριν το ανεβάσετε παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν προστατεύεται από κωδικό.

Αν επιθυμείτε, προτού εγγραφείτε και υποβάλετε αίτηση, μπορείτε να επαληθεύσετε αν πληροίτε τις απαιτήσεις για να ταξιδέψετε στην Κύπρο χρησιμοποιώντας το εργαλείο 'Γρήγορος Έλεγχος' που βρίσκεται στο κυρίως μενού της ιστοσελίδας η πατώντας σ’ αυτό τον σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/el/quick-check.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μια αίτηση οποιαδήποτε στιγμή και να την αποθηκεύσετε ως πρόχειρη. Ωστόσο, μπορείτε να την οριστικοποιήσετε και να την υποβάλετε εντός 24 ωρών πριν την έναρξη του ταξιδιού σου από την αρχική χώρα αναχώρησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία (είτε απευθείας πτήση είτε μέσω ενδιάμεσων Χωρών).

Κατά την εγγραφή και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα λάβετε μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.  Θα πρέπει να ελέγξετε την ηλεκτρονική διεύθυνση σας (συμπεριλαμβανομένης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - junk folder/mail) και να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση και να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση.

Εάν το ταξίδι σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία δεν συνιστά απευθείας πτήση αλλά περιλαμβάνει και ενδιάμεσους σταθμούς/στάσεις σε άλλες χώρες και/ή είστε μετεπιβιβαζόμενος ή διερχόμενος επιβάτης (transfer or transit passengers), μέσω αεροδρομίων άλλων χωρών με ή χωρίς διανυκτέρευση θα πρέπει να καταγράφεται στο στάδιο της αίτησης σας ;το είδος ταξιδιού σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως χώρα αναχώρησης, θα καταχωρείται η αρχική χώρα αναχώρησης σας δηλώντας την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σας από την αρχική αυτή χώρα με οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς (αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο κ.τ.λ).

Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός πτήσης και θέσης καθώς και όνομα της αεροπορικής εταιρείας, ως εμφανίζονται στο εισιτήριο σας, της τελευταίας πτήσης του δρομολογίου σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ενδιάμεσος σταθμός/στάση σε αεροδρόμιο άλλης χώρας  χωρίς διανυκτέρευση δεν θεωρείται ως διαμονή στη χώρα αυτή. Αντιθέτως ο ενδιάμεσος σταθμός/στάση σε αεροδρόμιο άλλης χώρας με διανυκτέρευση θεωρείται ως διαμονή στη χώρα αυτή. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση, όπου στα πλαίσια του δρομολογίου σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, θα διανυκτερεύσετε σε χώρα με επιδημιολογικά κριτήρια πιο δυσμενή σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης σας, δηλαδή θα αναχωρήσετε από χώρα Κατηγορίας Α και θα διανυκτερεύσετε σε χώρα Κατηγορίας Β ή Γ ή θα αναχωρήσετε από χώρα Κατηγορίας Β και θα διανυκτερεύσετε σε χώρα Κατηγορίας Γ θα αντιμετωπίζεσθε ωσάν να είσαστε ταξιδιώτες από χώρα(ες) κατηγορίας Β ή Γ, αντίστοιχα και επομένως οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις χώρες  Κατηγορίας Β ή Γ θα πρέπει να ικανοποιούνται.

Από την άλλη μεριά, εάν αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Β ή Γ και παραμείνετε στα πλαίσια του ταξιδιού σας για περισσότερες από 14 ημέρες σε χώρα Κατηγορίας Α, ή αναχωρήσετε από χώρα Κατηγορίας Γ και παραμείνατε για περισσότερες από 14 ημέρες σε χώρα κατηγορίας Β, δηλαδή σε χώρες με καλύτερα επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης, ως χώρα αναχώρησης σας και ημερομηνία και ώρα αναχώρησής σας από αυτή θα πρέπει να δηλωθεί η χώρα Κατηγορίας Α για την πρώτη περίπτωση και η χώρα Κατηγορίας Β για την δεύτερη περίπτωση.

Αντιστρόφως, εάν θα αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Α αλλά εντός των 14 ημερών πριν από την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, έχετε ζήσει /μείνει σε χώρα Κατηγορίας Β ή Γ ή εάν θα αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Β αλλά εντός των 14 ημερών πριν από την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, έχετε ζήσει /μείνει σε χώρα Κατηγορίας Γ, δηλαδή σε χώρες με πιο δυσμενή επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης, ως χώρα αναχώρησης σας και ημερομηνία και ώρα αναχώρησής σας από αυτή θα πρέπει να δηλωθεί η χώρα Κατηγορίας Α για την πρώτη περίπτωση και η χώρα Κατηγορίας Β για την δεύτερη περίπτωση. Θα πρέπει, όμως, επιπρόσθετα στο στάδιο της αίτησης σας  να καταγράψετε το είδος ταξιδιού σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και να δηλώσετε τη χώρα(ες) που ζήσατε /μείνατε 14 ημέρες πριν έναρξη του ταξιδιού σας από τη χώρα αρχικής αναχώρησης καθώς, σε περίπτωση που ταξιδεύετε μέσω Ενδιάμεσης Χώρας(ων), και τη Χώρα(ες) των ενδιάμεσων αυτών, δηλώνοντας εάν θα υπάρξει ή όχι διανυκτέρευση.

Η κατηγοριοποίηση των χωρών και οποιαδήποτε αλλαγή στην κατηγοριοποίηση αυτών μπορούν να αναζητηθούν και εντοπιστούν εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass στον ακόλουθο σύνδεσμο www.cyprusflightpass.gov.cy/el/country-categories.

Συνίσταται, να επισκέπτεστε τακτικά τον εν λόγω σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για πιθανές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των χωρών που ενδεχομένως να επηρεάσουν την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αν και δεν απαιτείται να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση COVID-19, επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες της κατηγορίας Α, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, εάν το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή εξέταση COVID-19 κατά την άφιξή τους στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν το επιθυμούν, θα πρέπει να το δηλώσουν στον αντιπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας αμέσως μετά την έξοδο τους από το αεροσκάφος. Οι επιβάτες θα επωμίζονται το κόστος των €60 για τη εργαστηριακή εξέταση.

H πραγματοποίηση εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 σε ανήλικους κάτω των 12 ετών, πριν ή κατά  την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν απαιτείται. Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόκτηση του CyprusFlightPass συνεχίζει να παραμένει υποχρεωτική και για τα εν λόγω ανήλικα.

Για να θεωρείτε έγκυρο το εργαστηριακό αποτέλεσμα σας θα πρέπει:

α) η εξέταση να έχει πραγματοποιηθεί με την μέθοδο RT-PCR (Εξετάσεις βασιζόμενες στην ανίχνευση αντιγόνων/ανισωμάτων δεν είναι αποδεκτές),

β) η δειγματοληψία  να έχει γίνει κατά τις τελευταίες 72 ώρες πριν την αναχώρηση σας. 

Επιπλέον στο εργαστηριακό αποτέλεσμα που θα επισυνάψετε θα πρέπει να σημειώνεται η μέθοδος διενέργειας της εξέτασης, η ημερομηνία δειγματοληψίας, στοιχεία ταυτοποίησης σας και φυσικά το αποτέλεσμα που θα πρέπει να είναι αρνητικό.

Eιδική Άδεια

Εάν έχετε εξασφαλίσει ειδική άδεια εισόδου με ημερομηνία από 20.7.20 και μετά (λόγω της αλλαγής της επιδημιολογικής κατάστασης), παρακαλείσθε όπως υποβάλετε εκ νέου αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.cyprusflightpass.gov.cy και όπως επισυναφθεί η ειδική άδεια  εισόδου που έχετε ήδη εξασφαλίσει στην νέα αίτηση σας, στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Εάν έχετε στην κατοχή σας άδεια διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ισχύ, τότε δεν χρειάζεται να εξασφαλίσετε ειδική άδεια εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορείτε να παρουσιάσετε κατά την αναχώρηση σας την άδεια διαμονής μαζί με την κάρτα Cyprusflightpass.

Τα άτομα που δικαιούνται να εξασφαλίσουν ειδική άδεια εισόδου για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης είναι οι πρώτου βαθμού συγγενείς (γονείς-τέκνα-σύζυγοι) αποδεικτικά πιστοποιητικά πρέπει να επισυναφθούν (γάμου, γέννησης, άδειες διαμονής).

Σας ενημερώνουμε ότι η εξασφάλιση ειδικής άδειας εισόδου αφορά την επιβίβαση του κατόχου της στο αεροπλάνο. Στις περιπτώσεις όπου οι Υπήκοοι Τρίτων χωρών χρειάζεται να εξασφαλίσουν θεώρηση εισόδου από τις Πρεσβείες/ τα Προξενιά της ΚΔ στο εξωτερικό, για την είσοδο τους στην Δημοκρατία, τότε η εξασφάλιση ειδικής άδειας εισόδου, δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη μεταναστευτική διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση θεώρησης εισόδου από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Πρεσβείες/ Προξενεία της ΚΔ (Visa entry procedures, Schengen visa).

Τα αιτήματα για παραχώρηση ειδικής άδειας μπορούν να υποβάλλονται μέσω της η-πλατφόρμας εντός 14 ημερών πριν την αναμενόμενη ημερομηνία του ταξιδιού, αλλά όχι κατά τις τελευταίες 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση (από την τελευταία απαίτηση εξαιρούνται οι αιτήσεις για αλλαγές πληρωμάτων αεροσκάφους, στις περιπτώσεις που ταξιδεύουν ως επιβάτες για σκοπούς αντικατάστασης και οι αιτήσεις ναυτικών). Η παραχωρηθείσα έγκριση θα έχει ισχύ ενός μηνός από την ημερομηνία παραχώρησης της. 

Διευκρινήσεις

Τα πρόσωπα που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες που σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, https://cyprusflightpass.gov.cy/el/country-categories ανήκουν στην Κατηγορία Γ και επιλέγουν για σκοπούς απόκτησης του CyprusFlightPass την ειδική κατηγορία επιβατών «Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης» θα πρέπει με την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, να παρουσιάζουν κατά το στάδιο του διαβατηριακού ελέγχου, μαζί με το CyprusFlightPass και αποδεικτικά του διπλωματικού τους καθεστώτος. Όταν συμπληρώνουν το Cyprusflightpass  θα πρέπει να ανεβάσουν στο σύστημα και αντίγραφο του Διπλωματικού, υπηρεσιακού ή άλλου επίσημου Διαβατηρίου και/ή Διπλωματικής Ταυτότητας που εκδίδονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.  Επισημαίνεται ότι oι ταξιδιώτες που παρέχουν εσκεμμένα ψευδείς πληροφορίες και δηλώσεις και δεν πληρούν τις προϋποθέσεις της εν λόγω επιλογής,  υπόκεινται σε κυρώσεις. 

Από τις 22 Δεκεμβρίου 2020 13.00 UTC, το Ηνωμένο Βασίλειο υπάγεται στην κατηγορία Γ όσον αφορά την κατηγοριοποίηση covid-19 και ισχύουν οι σχετικές απαιτήσεις που αναφέρονται στο https://cyprusflightpass.gov.cy.

Εάν οι επιβάτες διαθέτουν το "NHS COVID-19 Notification", τότε απαιτείται να καταχωρήσουν σε ενιαίο έγγραφο (pdf, jpeg) τα εξής:

α) «NHS Covid-19 Notification» με αρνητικό αποτέλεσμα,

β) «Test Site Pass» (Appointment Confirmation Email) στο οποίο αναγράφεται με σαφήνεια η ημερομηνία και ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού. Ο χρόνος των 72 ωρών αρχίζει από την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού.

Εκτός από την εξασφάλιση του CyprusFlightPass, οι επιβάτες πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και τα δύο έγγραφα (α και β πιο πάνω).

Σε μια προσπάθεια διαφύλαξης της Δημόσιας Υγείας και λαμβάνοντας υπόψη τα δεδομένα σχετικά με το νέο στέλεχος του ιού SARS-CoV-2, ισχύουν οι ακόλουθες πρόσθετες απαιτήσεις για τους επιβάτες που φτάνουν στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου (Ισχύει από τις 21 Δεκεμβρίου 2020, 16.00 UTC έως τις 5 Ιανουαρίου 2021 21.59 UTC):

α) Όλα τα άτομα θα μεταφέρονται σε ξενοδοχεία που παρέχονται από τη Δημοκρατία για υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 7 ημερών. Άτομα κάτω των 18 ετών μπορούν να απομονωθούν στα σπίτια τους. Υπάρχει η δυνατότητα να αυτοπεριορισθούν στα ξενοδοχεία εάν ταξιδεύουν με τους γονείς / κηδεμόνες τους ή εάν δεν είναι δυνατό να απομονωθούν στα σπίτια τους.

β) Την 7η ημέρα όλα τα άτομα θα υποβληθούν σε νέο μοριακό τεστ και εάν λάβουν αρνητικό αποτέλεσμα, θα συνεχίσουν την αυτο-απομόνωση στο σπίτι τους για άλλες 3 ημέρες (συνολικές ημέρες αυτο-απομόνωσης: 10).

γ) Την 10η ημέρα εάν δεν έχουν συμπτώματα θα απελευθερωθούν αυτόματα. Σε περίπτωση εμφάνισης συμπτωμάτων, θα συμβουλεύονται τον προσωπικό γιατρό τους για ιατρική καθοδήγηση.

Σημειώνεται ότι το κόστος μεταφοράς και διαμονής του ξενοδοχείου αναλαμβάνεται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Η Κυπριακή Δημοκρατία παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και οποιαδήποτε νέα σύσταση / πρόταση που ενδέχεται να αλλάξει τα παραπάνω μέτρα, θα ανακοινωθεί αναλόγως.

Στο πλαίσιο της ανθρωπιστικής στήριξης του λαού του Λιβάνου, η Κυπριακή Δημοκρατία έχει αποφασίσει να καλύπτει το κόστος της διενέργειας του διαγνωστικού ελέγχου για τη νόσο COVID-19 σε υπηκόους του Λιβάνου που αφικνούνται στη Δημοκρατία από το Λίβανο σύμφωνα με τη διαδικασία που καθορίζει το περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα του Υπουργού Υγείας ημερ. 19 Ιουνίου 2020. Αυτοί οι επιβάτες δεν θα χρεωθούν με τα €60 ευρώ που προβλέπονται κατά την υποβολή της αίτησης τους για Cyprus Flight Pass.

Σύμφωνα με το Διάταγμα του Υπουργού Υγείας, Αρ. 37, ημερομηνίας 12 Αυγούστου 2020, καθορίζονται τα ακόλουθα:

Οι πολίτες που αφικνούνται από χώρες που εμπίπτουν στην Κατηγορία Γ θα πρέπει υποχρεωτικά να επαναυποβάλλονται σε μοριακή εξέταση για τη νόσο COVID-19, 48 ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορισμού τους, με ιδία έξοδα. Το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης πρέπει να αποστέλλεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση monada@mphs.moh.gov.cy. Νοείται ότι ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται εφόσον το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με το περί Λοιμοκαθάρσεως Διάταγμα (Αρ. 30, παράγραφος 2.8 (α)) του 2020, επιτρέπεται η είσοδος στη Δημοκρατία από χώρες Κατηγορίας Γ μόνο καθορισμένων κατηγοριών πολιτών που μπορούν να επιλέξουν να υποβληθούν σε διαγνωστικό έλεγχο για την νόσο COVID-19 κατά την άφιξή τους στην Κύπρο ή να έχουν μαζί τους πιστοποιητικό RT-PCR COVID-19 με αρνητικό αποτέλεσμα το αργότερο 72 ώρες προ της αναχώρησης. Αν η περίοδος διαμονής τους στη Δημοκρατία υπερβαίνει τις 4 μέρες, τα πρόσωπα αυτά οφείλουν να παραμένουν σε καθεστώς περιορισμού για 14 μέρες.

Σημειώνεται ότι η ανώτατη τιμή χρέωσης για τη διενέργεια της εργαστηριακής εξέτασης καθορίστηκε στα €75. Διευκρινίζεται ότι η μόνη αποδεκτή και εγκεκριμένη μέθοδος διερεύνησης της νόσου COVID-19 είναι η διαγνωστική μεθοδολογία που ανιχνεύει το γενετικό υλικό του ιού (RT-RCR), και διενεργείται σε ιδιωτικά Κλινικά Εργαστήρια που έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία επαλήθευσης της μεθοδολογίας τους.

Οι Κύπριοι πολίτες και μόνιμα διαμένοντες στη Δημοκρατία που αναχώρησαν από την Κύπρο προς Ελλάδα μέχρι και τις 2 Αυγούστου 2020 (περιλαμβανομένης) και προγραμματίζουν την επιστροφή τους μετά τις 6 Αυγούστου 2020, οπότε και θα ισχύσει η νέα ρύθμιση, θα μπορούν να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση κατά την άφιξή τους, χωρίς να επιβαρυνθούν με το κόστος.

Για σκοπούς ελέγχου, οι επιβάτες των πιο πάνω κατηγοριών θα πρέπει απαραίτητα να προσκομίζουν και να παραδίδουν στο εργαστήριο σε έντυπη μορφή αντίγραφο εισιτηρίου ή/και απόκομμα κάρτας επιβίβασης, στο οποίο να αναγράφεται η ημερομηνία αναχώρησης από την Κύπρο.