Cyprus Flight Pass Λογότυπο

Συχνές Ερωτήσεις

Για να λάβετε εξουσιοδότηση του ταξιδιού σας (CyprusFlightPass) είναι υποχρεωτικό να συμπληρώσετε τα απαιτούμενα έγγραφα στην ψηφιακή πλατφόρμα.

Μόνο σε περιπτώσεις όπου η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών προβλημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης, με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με το τεχνικό πρόβλημα ή την προγραμματισμένη συντήρηση στη σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα, οι επιβάτες θα μπορούν να κατεβάσουν και να συμπληρώσουν τα σχετικά έγγραφα με το χέρι. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι ταξιδιώτες πρέπει να φέρουν μαζί τους τα απαιτούμενα έγγραφα.

Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, θα λάβετε επιβεβαίωση σε μορφή PDF με την εξουσιοδότηση του ταξιδιού σας προς την Κύπρο (CyprusFlightPass), την οποία πρέπει να παρουσιάσετε στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων/επιβίβασης (check-in//boarding process) του αεροδρομίου αναχώρησης και κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στην Κύπρο. 

Με την ολοκλήρωση της διαδικτυακής διαδικασίας, θα λάβετε το CyprusFlightPass το οποίο πρέπει να έχετε μαζί σας, το οποίο πρέπει να παρουσιάσετε στο σημείο ελέγχου εισιτηρίων/επιβίβασης (check-in//boarding process) του αεροδρομίου αναχώρησης και κατά τον διαβατηριακό έλεγχο στην Κύπρο. 

Σε περίπτωση που η διαδικτυακή ηλεκτρονική πλατφόρμα της Κυπριακής Δημοκρατίας δεν είναι προσωρινά διαθέσιμη λόγω τεχνικών ζητημάτων ή προγραμματισμένης συντήρησης με επίσημη ανακοίνωση σχετικά με αυτό, στην αντίστοιχη ηλεκτρονική πλατφόρμα θα πρέπει να συμπληρώσετε χειρόγραφα τα σχετικά έντυπο που μπορείτε να το βρείτε και να το εκτυπώσετε στους παρακάτω συνδέσμους:

https://cyprusflightpass.gov.cy/el/technical-issues
http://www.mcw.gov.cy/mcw/dca/dca.nsf/DMLindex_en/DMLindex_en?OpenDocument

Νοείται ότι η παραχώρηση του CyprusFlightPass δεν επηρεάζει την εφαρμογή των διατάξεων, οποιωνδήποτε άλλων Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, οι οποίες ρυθμίζουν ρητά θέματα εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Οι ταξιδιώτες που παρέχουν εσκεμμένα ψευδείς πληροφορίες και δηλώσεις υπόκεινται σε κυρώσεις.

Οι πληροφορίες θα τυγχάνουν επεξεργασίας για λόγους δημόσιου συμφέροντος και προστασίας της δημόσιας υγείας από το COVID-19. Τα προσωπικά σας δεδομένα θα παραμείνουν εμπιστευτικά. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε ταξιδιώτης βρεθεί ύποπτος ή είναι επιβεβαιωμένο κρούσμα με COVID-19, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν από το Υπουργείο Υγείας για σκοπούς εντοπισμού επαφών (ιχνηλατήσης). Τα δεδομένα θα αποτελούν επίσης μέρος του ιατρικού ιστορικού του ταξιδιώτη για την ενημέρωση του ιατρικού προσωπικού σε τοπικά ιδρύματα υγειονομικής περίθαλψης όπου νοσηλεύονται οι εν λόγω ταξιδιώτες.

Όχι. Θα πρέπει να υποβάλετε αίτηση για Cyprus Flight Pass μόνο όταν η πτήση σας αναχωρεί από το εξωτερικό για ταξίδι προς την Κύπρο.

Πιθανόν το έγγραφο της εξέτασης COVID-19 που ανεβάσατε προστατεύεται από κωδικό και επομένως δεν μπορεί να τύχει επεξεργασίας. Πριν το ανεβάσετε παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι το έγγραφο δεν προστατεύεται από κωδικό.

Μπορείτε να συμπληρώσετε μια αίτηση οποιαδήποτε στιγμή και να την αποθηκεύσετε ως πρόχειρη. Ωστόσο, μπορείτε να την οριστικοποιήσετε και να την υποβάλετε εντός 48 ωρών πριν την έναρξη του ταξιδιού σου από την αρχική χώρα αναχώρησης προς την Κυπριακή Δημοκρατία (είτε απευθείας πτήση είτε μέσω ενδιάμεσων Χωρών).

Κατά την εγγραφή και τη δημιουργία του λογαριασμού σας, θα λάβετε μήνυμα ενεργοποίησης του λογαριασμού στην ηλεκτρονική διεύθυνσή σας.  Θα πρέπει να ελέγξετε την ηλεκτρονική διεύθυνση σας (συμπεριλαμβανομένης της ανεπιθύμητης αλληλογραφίας - junk folder/mail) και να βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει το λογαριασμό σας για να μπορέσετε να έχετε πρόσβαση και να ολοκληρώσετε την ηλεκτρονική αίτηση.

Εάν το ταξίδι σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία δεν συνιστά απευθείας πτήση αλλά περιλαμβάνει και ενδιάμεσους σταθμούς/ στάσεις σε άλλες χώρες και/ή είστε μετεπιβιβαζόμενος ή διερχόμενος επιβάτης (transfer or transit passengers), μέσω αεροδρομίων άλλων χωρών με ή χωρίς διανυκτέρευση θα πρέπει να καταγράφεται στο στάδιο της αίτησης σας το είδος ταξιδιού σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ως χώρα αναχώρησης, θα καταχωρείται η αρχική χώρα αναχώρησης σας δηλώντας την ημερομηνία και ώρα αναχώρησης σας από την αρχική αυτή χώρα με οποιοδήποτε μέσο μαζικής μεταφοράς (αυτοκίνητο, τρένο, πλοίο κ.τ.λ).

Επιπρόσθετα θα πρέπει να καταχωρείται ο αριθμός πτήσης και θέσης καθώς και όνομα της αεροπορικής εταιρείας, ως εμφανίζονται στο εισιτήριο σας, της τελευταίας πτήσης του δρομολογίου σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Ο ενδιάμεσος σταθμός/στάση σε αεροδρόμιο άλλης χώρας χωρίς διανυκτέρευση δεν θεωρείται ως διαμονή στη χώρα αυτή. Αντιθέτως ο ενδιάμεσος σταθμός/στάση σε αεροδρόμιο άλλης χώρας με διανυκτέρευση θεωρείται ως διαμονή στη χώρα αυτή. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση, όπου στα πλαίσια του δρομολογίου σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, θα διανυκτερεύσετε σε χώρα με επιδημιολογικά κριτήρια πιο δυσμενή σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης σας, δηλαδή θα αναχωρήσετε από χώρα Κατηγορίας Πράσινης  και θα διανυκτερεύσετε σε χώρα Κατηγορίας Πορτοκαλί ή Κόκκινης Κατηγορίας ή Γκρι Κατηγορίας (Ειδικής άδειας) θα αντιμετωπίζεσθε ωσάν να είσαστε ταξιδιώτες από χώρα(ες) κατηγορίας Πορτοκαλί ή Κόκκινης Κατηγορίας ή Γκρι Κατηγορίας (Ειδικής άδειας), αντίστοιχα και επομένως οι αντίστοιχες προϋποθέσεις που ισχύουν για τις χώρες Κατηγορίας Πορτοκαλί ή Κόκκινης Κατηγορίας ή Γκρι Κατηγορίας (Ειδικής άδειας), θα πρέπει να ικανοποιούνται.

Από την άλλη μεριά, εάν αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Πορτοκαλί ή Κόκκινης Κατηγορίας ή Γκρι Κατηγορίας (Ειδικής άδειας) και παραμείνετε στα πλαίσια του ταξιδιού σας για περισσότερες από 14 ημέρες σε χώρα Κατηγορίας Πράσινης, ή αναχωρήσετε από χώρα Κόκκινης Κατηγορίας  ή Κατηγορίας Ειδικής άδειας και παραμείνατε για περισσότερες από 14 ημέρες σε χώρα κατηγορίας Πορτοκαλί, δηλαδή σε χώρες με καλύτερα επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης, ως χώρα αναχώρησης σας και ημερομηνία και ώρα αναχώρησής σας από αυτή θα πρέπει να δηλωθεί η χώρα Πράσινης Κατηγορίας για την πρώτη περίπτωση και η χώρα Κατηγορίας Πορτοκαλί για την δεύτερη περίπτωση.

Αντιστρόφως, εάν θα αναχωρήσετε από μία χώρα Πράσινης Κατηγορίας  αλλά εντός των 14 ημερών πριν από την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, έχετε ζήσει /μείνει σε χώρα Κατηγορίας Πορτοκαλί ή Κόκκινης Κατηγορίας ή Γκρι Κατηγορίας (Ειδικής άδειας) ή εάν θα αναχωρήσετε από μία χώρα Κατηγορίας Πορτοκαλί αλλά εντός των 14 ημερών πριν από την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία, έχετε ζήσει /μείνει σε χώρα Κόκκινης Κατηγορίας  ή Γκρι Κατηγορίας (Ειδικής άδειας), δηλαδή σε χώρες με πιο δυσμενή επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αναχώρησης, ως χώρα αναχώρησης σας και ημερομηνία και ώρα αναχώρησής σας από αυτή θα πρέπει να δηλωθεί η χώρα Κατηγορίας Πράσινης για την πρώτη περίπτωση και η χώρα Πορτοκαλί Κατηγορίας για την δεύτερη περίπτωση. Θα πρέπει, όμως, επιπρόσθετα στο στάδιο της αίτησης σας να καταγράψετε το είδος ταξιδιού σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία και να δηλώσετε τη χώρα(ες) που ζήσατε /μείνατε 14 ημέρες πριν έναρξη του ταξιδιού σας από τη χώρα αρχικής αναχώρησης καθώς, σε περίπτωση που ταξιδεύετε μέσω Ενδιάμεσης Χώρας(ων) και τη Χώρα(ες) των ενδιάμεσων αυτών, δηλώνοντας εάν θα υπάρξει ή όχι διανυκτέρευση.

Η κατηγοριοποίηση των χωρών και οποιαδήποτε αλλαγή στην κατηγοριοποίηση αυτών μπορούν να αναζητηθούν και εντοπιστούν εντός της ηλεκτρονικής πλατφόρμας CyprusFlightPass στον ακόλουθο σύνδεσμοwww.cyprusflightpass.gov.cy/el/country-categories.

Συνίσταται, να επισκέπτεστε τακτικά τον εν λόγω σύνδεσμο της ηλεκτρονικής πλατφόρμας για πιθανές αλλαγές στην κατηγοριοποίηση των χωρών που ενδεχομένως να επηρεάσουν την πτήση σας προς την Κυπριακή Δημοκρατία.

Αν και δεν απαιτείται να υποβληθούν σε εργαστηριακή εξέταση COVID-19, επιβάτες που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία από χώρες της Πράσινης κατηγορίας, έχουν τη δυνατότητα να ζητήσουν, εάν το επιθυμούν, να πραγματοποιήσουν εργαστηριακή εξέταση COVID-19 κατά την άφιξή τους στα αεροδρόμια της Κυπριακής Δημοκρατίας. Εάν το επιθυμούν, θα πρέπει να το δηλώσουν στον αντιπρόσωπο της αεροπορικής εταιρείας αμέσως μετά την έξοδο τους από το αεροσκάφος. Οι επιβάτες θα επωμίζονται το κόστος για τη εργαστηριακή εξέταση.

H πραγματοποίηση εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 σε ανήλικους κάτω των 12 ετών, πριν ή κατά  την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, δεν απαιτείται. Σημειώνεται ωστόσο ότι η απόκτηση του CyprusFlightPass συνεχίζει να παραμένει υποχρεωτική και για τα εν λόγω ανήλικα.

Για να θεωρείτε έγκυρο το εργαστηριακό αποτέλεσμα σας θα πρέπει:

α) η εξέταση να έχει πραγματοποιηθεί με την μέθοδο RT-PCR (Εξετάσεις βασιζόμενες στην ανίχνευση αντιγόνων/ανισωμάτων δεν είναι αποδεκτές),

β) η δειγματοληψία  να έχει γίνει κατά τις τελευταίες 72 ώρες πριν την αναχώρηση σας. 

Επιπλέον στο εργαστηριακό αποτέλεσμα που θα επισυνάψετε θα πρέπει να σημειώνεται η μέθοδος διενέργειας της εξέτασης, η ημερομηνία δειγματοληψίας, στοιχεία ταυτοποίησης σας και φυσικά το αποτέλεσμα που θα πρέπει να είναι αρνητικό.

Μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες είναι οι επιβάτες που ταξιδεύουν από χώρα αναχώρησης μέσω Κύπρου, αποβιβάζονται στην Κύπρο και συνεχίζουν το ταξίδι τους στον επόμενο προορισμό με πτήση ανταπόκρισης της ίδιας ή διαφορετικής αεροπορικής εταιρείας, χωρίς να χρειάζεται να κάνουν επανέλεγχο εισιτηρίου (check-in).

Διερχόμενοι επιβάτες είναι οι επιβάτες που ταξιδεύουν από χώρα αναχώρησης μέσω Κύπρου, δεν αποβιβάζονται στην Κύπρο και συνεχίζουν το ταξίδι τους με την ίδια πτήση προς τον επόμενο προορισμό τους.

Μετεπιβιβαζόμενοι επιβάτες πρέπει να υποβάλουν αίτηση και να λάβουν ‘Cyprus Flight Pass’ συμπληρώνοντας τις σχετικές πληροφορίες στο έντυπο αίτησης.

Διερχόμενοι επιβάτες δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση και να κατέχουν ‘Cyprus Flight Pass’

Οι επιβάτες που αποβιβάζονται, διέρχονται από τον έλεγχο διαβατηρίων και χρειάζεται να κάνουν επανέλεγχο εισιτηρίου (check-in) ΔΕΝ θεωρούνται ως Μετεπιβιβαζόμενοι ή Διερχόμενοι επιβάτες και πρέπει να συμπληρώσουν το έντυπο αίτησης ως άφιξη στην Κύπρο, ικανοποιώντας τα προαπαιτούμενα της κατηγορίας χώρας αναχώρησής τους.

Eιδική Άδεια

Εάν έχετε εξασφαλίσει ειδική άδεια εισόδου με ημερομηνία από 20.7.20 και μετά (λόγω της αλλαγής της επιδημιολογικής κατάστασης), παρακαλείσθε όπως υποβάλετε εκ νέου αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα www.cyprusflightpass.gov.cy και όπως επισυναφθεί η ειδική άδεια  εισόδου που έχετε ήδη εξασφαλίσει στην νέα αίτηση σας, στα επισυναπτόμενα έγγραφα.

Εάν έχετε στην κατοχή σας άδεια διαμονής στην Κυπριακή Δημοκρατία σε ισχύ, τότε δεν χρειάζεται να εξασφαλίσετε ειδική άδεια εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Μπορείτε να παρουσιάσετε κατά την αναχώρηση σας την άδεια διαμονής μαζί με την κάρτα Cyprusflightpass.

Τα άτομα που δικαιούνται να εξασφαλίσουν ειδική άδεια εισόδου για σκοπούς οικογενειακής επανένωσης είναι οι πρώτου βαθμού συγγενείς (γονείς-τέκνα-σύζυγοι) αποδεικτικά πιστοποιητικά πρέπει να επισυναφθούν (γάμου, γέννησης, άδειες διαμονής).

Σας ενημερώνουμε ότι η εξασφάλιση ειδικής άδειας εισόδου αφορά την επιβίβαση του κατόχου της στο αεροπλάνο. Στις περιπτώσεις όπου οι Υπήκοοι Τρίτων χωρών χρειάζεται να εξασφαλίσουν θεώρηση εισόδου από τις Πρεσβείες/ τα Προξενιά της ΚΔ στο εξωτερικό, για την είσοδο τους στην Δημοκρατία, τότε η εξασφάλιση ειδικής άδειας εισόδου, δεν αντικαθιστά την απαιτούμενη μεταναστευτική διαδικασία που εφαρμόζεται για την εξασφάλιση θεώρησης εισόδου από το Υπουργείο Εξωτερικών και τις Πρεσβείες/ Προξενεία της ΚΔ (Visa entry procedures, Schengen visa).

Τα αιτήματα για παραχώρηση ειδικής άδειας μπορούν να υποβάλλονται μέσω της η-πλατφόρμας εντός 14 ημερών πριν την αναμενόμενη ημερομηνία του ταξιδιού, αλλά όχι κατά τις τελευταίες 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση (από την τελευταία απαίτηση εξαιρούνται οι αιτήσεις για αλλαγές πληρωμάτων αεροσκάφους, στις περιπτώσεις που ταξιδεύουν ως επιβάτες για σκοπούς αντικατάστασης και οι αιτήσεις ναυτικών). Η παραχωρηθείσα έγκριση θα έχει ισχύ για δύο μήνες από την ημερομηνία παραχώρησης της. 

Διευκρινήσεις

Τα πρόσωπα που ταξιδεύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και επιλέγουν για σκοπούς απόκτησης του CyprusFlightPass την ειδική κατηγορία επιβατών «Πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης» θα πρέπει κατά τη συμπλήρωση της αίτησης για cyprusflightpass να καταχωρούν τα αποδεικτικά του διπλωματικού τους καθεστώτος.

Εάν οι επιβάτες διαθέτουν το "NHS COVID-19 Notification", τότε απαιτείται να καταχωρήσουν σε ενιαίο έγγραφο (pdf, jpeg) τα εξής:

α) «NHS Covid-19 Notification» με αρνητικό αποτέλεσμα,
β) «Test Site Pass» (Appointment Confirmation Email) στο οποίο αναγράφεται με σαφήνεια η ημερομηνία και ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού. Ο χρόνος των 72 ωρών αρχίζει από την ώρα του προγραμματισμένου ραντεβού.

Εκτός από την εξασφάλιση του CyprusFlightPass, οι επιβάτες πρέπει να μεταφέρουν μαζί τους, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, και τα δύο έγγραφα (α και β πιο πάνω).

Εμβολιασμένοι ή Αναρρώσαντες Επιβάτες

Επιβάτες των πιο κάτω κατηγοριών, ανεξαρτήτως υπηκοότητας, θα μπορούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, από οποιαδήποτε χώρα αναχώρησης, χωρίς να υποχρεούνται να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, όπως για παράδειγμα εργαστηριακή εξέταση RT-PCR ή υποχρέωση για αυτοπεριορισμό / καραντίνα κτλ ή έκδοσης ειδικής άδειας, για σκοπούς εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία:

α) Εμβολιασμένοι επιβάτες που κατέχουν έγκυρο πιστοποιητικό εμβολιασμού από τις αρμόδιες αρχές των κρατών που αναγράφονται αναλυτικά εδώ.

β) Επιβάτες που έχουν νοσήσει με COVID-19 και η ημερομηνία ταξιδιού δεν ξεπερνά τις 180 μέρες από το πρώτο θετικό αποτέλεσμα. Το Ευρωπαϊκο Ψηφιακό Πιστοποιητικό Ανάρρωσης” είναι η μόνη αποδεκτή μορφή πιστοποιητικού ανάρρωσης.

γ) Επιβάτες οι οποίοι κατέχουν Ευρωπαϊκό ψηφιακό πιστοποιητικό COVID-19 στο οποίο αναφέρεται: i) εμβολιασμός με μία δόση αποδεκτού εμβολίου δύο δόσεων και ii) ανάρρωση από  τη νόσο COVID-19.

Οι εμβολιασμένοι επιβάτες εξακολουθούν να έχουν την υποχρέωση να συμπληρώσουν, εντός 48 ωρών πριν την έναρξη της τελευταίας πτήσης αναχώρησης προς την Κυπριακή Δημοκρατίας, όλα τα απαραίτητα και απαιτούμενα πεδία και να αποκτήσουν CyprusFlightpass, στον ακόλουθο σύνδεσμο www.cyprusflightpass.gov.cy/el/select-fly-request.

Το πιστοποιητικό εμβολιασμού θεωρείται αποδεκτό, εάν ισχύουν όλες οι πιο κάτω προϋποθέσεις:

  1. To πιστοποιητικό εμβολιασμού να έχει εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές από τα πιο κάτω κράτη.
  2. Το εμβόλιο που χορηγήθηκε συμπεριλαμβάνεται στα εγκεκριμένα εμβόλια του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων (ΕΟΦ) ή είναι το εμβόλιο Sputnik V (Gam-COVID-Vac) ή το εμβόλιο Sinopharm (BBIBP COVID-19), ή Sinovac (CoronaVac) ή AstraZeneca (Vaxzevria, COVISHIELD, SKBio)
  3. Έχουν ολοκληρωθεί οι απαιτούμενες δόσεις του αντίστοιχου εμβολίου.
  4. Έχει παρέλθει το "Χρονικό πλαίσιο για σκοπούς ταξιδιού" που αναφέρεται πιο κάτω, για το αντίστοιχο εμβόλιο.

Νοείται ότι κατά την άφιξη τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, οι εμβολιασμένοι επιβάτες δεν θα εξαιρούνται από τους τυχόν δειγματοληπτικούς ελέγχους που διεξάγει το Υπουργείο Υγείας καθώς και της πιστής εφαρμογής των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν στην Κυπριακή Δημοκρατία.

Σημειώνεται ότι στην περίπτωση προσώπου που του έχει χορηγηθεί συνδυασμός διαφορετικών τύπων των πιο πάνω εμβολίων (π.χ 1η δόση Vaxzevria (AstraZeneca) και δεύτερη δόση Pfizer-BioNTech),θα πρέπει κατά το στάδιο συμπλήρωσης της αίτησης για σκοπούς απόκτησης cyprusflightpass, να δηλώνεται ως τύπος εμβολίου, το εμβόλιο που του έχει χορηγηθεί ως δεύτερη δόση, καταγράφοντας συνάμα ως πρώτη δόση αυτού, την ημερομηνία χορήγησης του πρώτου εμβολίου.