Cyprus Flight Pass Λογότυπο

Νομικές Δηλώσεις

Προκειμένου να λάβετε CyprusFlightPass, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τις ακόλουθες Δηλώσεις: 

 • Συγκατατίθεμαι να υποβληθώ σε πιθανό δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, εάν ζητηθεί, κατά την άφιξη μου στην Κυπριακή Δημοκρατία (Εξαιρούνται τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 και 1963).
 • Αντιλαμβάνομαι πλήρως τους κινδύνους, λόγω της νόσου COVID-19, που συνδέονται με την πτήση μου και την παραμονή μου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αναλαμβάνω και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για τυχόν κινδύνους, απώλεια, βλάβη, ζημία περιουσίας ή προσωπικής βλάβης ή θανάτου, και συμφωνώ να μην εγείρω αξίωση και να μη κινήσω διαδικασίες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και/ή της κάθε είδους επιχείρησης και/ή εξουσιοδοτημένων λειτουργών και/ή αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, κόστος ή ζημιές που ενδέχεται να υποστώ ή να προκύψουν λόγω του ταξιδιού μου και της διαμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα του COVID-19 και/ή για οποιαδήποτε ταλαιπωρία θα υποστώ λόγω τυχόν προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου και της παραμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατά του COVID-19. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα είναι δεσμευτική στα μέλη της οικογένειάς μου και του/της συζύγου μου και τους κληρονόμους μου, εκπροσώπους και προσωπικούς αντιπροσώπους μου, εκτελεστές και διαδόχους.
 • Με την επιστροφή μου στη Χώρα μόνιμης διαμονής μου ή στην Χώρα στην οποία θα επιστρέψω μετα την ολοκλήρωση του ταξιδιού μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα ενημερώσω τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περίπτωση που έχω εκδηλώσει συμπτώματα COVID-19, εντός 14 ημερών μετά την αναχώρηση μου από την Κυπριακή Δημοκρατία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας monada@mphs.moh.gov.cy).
 • Δεν έχω εκδηλώσει τα ακόλουθα συμπτώματα – πυρετό, βήχα, αδυναμία-καταβολή, πονοκέφαλο, μυαλγίες, διαταραχές όσφρησης και γεύσης, δύσπνοια, φαρυγγίτιδα, ρινική συμφόρηση/καταρροή, εντός των τελευταίων 14 ημερών ή δεν είχα στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού (COVID-19).
 • Δεν έχω διαμείνει/ζήσει σε Χώρες με πιο δυσμενή επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αρχικής αναχώρησης, εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν το ταξίδι μου στην Κυπριακή Δημοκρατία και/ ή δεν θα είμαι επιβάτης σε διεθνή ταξίδι προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με διανυκτέρευση(εις) μέσω ενδιάμεσης Χώρας(ων) με πιο δυσμενή επιδημιολογικά κριτήρια σε σύγκριση με τη χώρα αρχικής αναχώρησης, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών που ανακοινώνει η Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Δηλώνω, υπό την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι όλα τα γεγονότα και οι όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, είναι ολοκληρωμένα, ορθά  και αληθή.

Επιπρόσθετα στην περίπτωση ανηλίκων συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων επιβατών κάτω των 18 ετών, θα συμπληρώνεται από τον γονέα(είς) με γονική μέριμνα ή τον θετό γονέα(είς) / νόμιμο κηδεμόνα(ες) / νόμιμο εκπρόσωπο(ους), εκ μέρους του ανηλίκου, η επιπρόσθετη ακόλουθη Δήλωση:

 • Υπεύθυνα δηλώνω(ουμε) και επιβεβαιώνω(ουμε) ότι όλες οι δηλώσεις που δίνονται εκ μέρους του παιδιού μου/μας σε αυτήν την αίτηση είναι αληθείς. Έχω/ Έχουμε πλήρη γνώση και παρέχω(ουμε) τη συγκατάθεση μου/μας στην υποβολή αυτής της αίτησης εκ μέρους του παιδιού μου/μας. Υποβάλλω(ουμε) αυτήν τη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνειδητά και εις γνώσιν ότι κάνοντας μια ψευδή και/ή παραπλανητική δήλωση θα υπόκειμαι(μεθα) σε κυρώσεις σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση επιβατών από Χώρες της Κατηγορίας Πορτοκαλί θα συμπληρώνεται επιπρόσθετα η ακόλουθη Δήλωση:

 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι, στην περίπτωση που ανήκω σε μια τουλάχιστον από τις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

  1. Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και τα ανήλικα τέκνα αυτών).
  2. Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα.
  3. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης.
  4. Τα πρόσωπα ανεξαρτήτως υπηκοότητας, όπου οι αρχές της χώρας (Κατηγορία Πορτοκαλί) που διαμένουν, δεν παρέχουν υπηρεσία εργαστηριακών αναλύσεων σε αυτούς που επιθυμούν να ταξιδέψουν στην Κυπριακή Δημοκρατία και κατόπιν ανακοίνωσης από το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας, τους επιτρέπεται να υποβληθούν σε μοριακή εξέταση COVID-19, κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία,

  για τους οποίους έχει δοθεί η δυνατότητα από την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για την νόσο COVID-19 κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχω επιλέξει να πραγματοποιήσω τον εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα καταβάλλω προσωπικά το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου COVID-19.

Στην περίπτωση επιβατών από Χώρες της Κατηγορίας Κόκκινη θα συμπληρώνονται επιπρόσθετα οι ακόλουθες Δηλώσεις:

 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι θα πρέπει να πραγματοποιήσω δεύτερο τεστ COVID-19 κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία και προσωπικά θα πληρώσω το κόστος αυτής της δεύτερης εργαστηριακής εξέτασης COVID-19.
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση που ανήκω σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών που έχει δοθεί η δυνατότητα να υποβληθούν σε μία ΜΟΝΟ εργαστηριακή εξέταση COVID-19, κατά την είσοδό τους στην Κυπριακή Δημοκρατία:

  1. Κύπριοι πολίτες και τα μέλη της οικογένειάς τους (ξένοι σύζυγοι και ανήλικα τέκνα τους).
  2. Πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  3. Τα άτομα επιτρέπεται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει της Σύμβαση της Βιέννης.

  και έχω επιλέξει να υποβληθώ σε εργαστηριακή εξέταση COVID-19 ΜΟΝΟ κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πληρώσω προσωπικά το κόστος αυτής της εργαστηριακής δοκιμής COVID-19, κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία και ακολούθως θα αυτοπεριοριστώ υποχρεωτικά για 72 ώρες και θα επαναλάβω μοριακό RT-PCR τεστ COVID-19, μετά τη συμπλήρωση 72 ωρών από την άφιξη μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, με δικά μου έξοδα και θα στείλω το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: monada@mphs.moh.gov.cy
 • Νοείται ότι ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται εφόσον επαναλάβω τη εργαστηριακή εξέταση στις 72 ώρες και το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό.

Στην περίπτωση επιβατών από Χώρες της Γκρι (Ειδικής Άδειας) Κατηγορίας θα συμπληρώνονται επιπρόσθετα οι ακόλουθες Δηλώσεις:

 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι:

  - Θα αυτοπεριοριστώ υποχρεωτικά για 14 ημέρες, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα από το εάν το αποτέλεσμα του εργαστηρίου COVID-19 είναι αρνητικό, είτε στην κατοικία μου ή σε περίπτωση που δεν έχω κατοικία στην Κυπριακή Δημοκρατία, σε μέρος που θα μου υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία ή

  - Θα αυτοπεριοριστώ υποχρεωτικά για 7 ημέρες, σε περίπτωση που θα επαναλάβω ένα μοριακό τεστ COVID-19, την 7η ημέρα της αυτο-απομόνωσης μου, με αρνητικό αποτέλεσμα, με δικά μου έξοδα και το αποτέλεσμα της εργαστηριακής δοκιμής θα το έχω στείλει στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση: monada@mphs.moh.gov.cy, σύμφωνα με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας.

 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι, σε περίπτωση που ανήκω σε τουλάχιστον μία από τις ακόλουθες κατηγορίες επιβατών:

  1. Κύπριοι πολίτες και τα μέλη της οικογένειάς τους (ξένοι σύζυγοι και ανήλικα τέκνα τους).
  2. Πρόσωπα που διαμένουν νόμιμα στην Κυπριακή Δημοκρατία.
  3. Τα άτομα επιτρέπεται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία βάσει της Σύμβαση της Βιέννης.
  4. Τα πρόσωπα υπηκοότητας τρίτων χωρών, που δικαιούνται να εισέλθουν στην Κυπριακή Δημοκρατία, μετά από ειδική άδεια από την Κυπριακή Δημοκρατία ως αυτή καθορίζεται από το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 9) του 2021, ως εκάστοτε αυτό τροποποιείται.

  και έχω επιλέξει να υποβληθώ σε εργαστηριακή εξέταση COVID-19 κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα πληρώσω προσωπικά το κόστος αυτής της εργαστηριακής δοκιμής COVID-19, κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία.