Cyprus Flight Pass Λογότυπο

Νομικές Δηλώσεις

Προκειμένου να λάβετε CyprusFlightPass, θα χρειαστεί να συμπληρώσετε τις ακόλουθες Δηλώσεις: 

 • Συγκατατίθεμαι να υποβληθώ σε πιθανό δειγματοληπτικό εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, εάν ζητηθεί, κατά την άφιξη μου στην Κυπριακή Δημοκρατία (Εξαιρούνται τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Σύμβαση της Βιέννης του 1961 και 1963).
 • Αντιλαμβάνομαι πλήρως τους κινδύνους, λόγω της νόσου COVID-19, που συνδέονται με την πτήση μου και την παραμονή μου στην Κυπριακή Δημοκρατία. Αναλαμβάνω και αποδέχομαι την πλήρη ευθύνη για τυχόν κινδύνους, απώλεια, βλάβη, ζημία περιουσίας ή προσωπικής βλάβης ή θανάτου, και συμφωνώ να μην εγείρω αξίωση και να μη κινήσω διαδικασίες εναντίον οποιουδήποτε προσώπου και/ή της κάθε είδους επιχείρησης και/ή εξουσιοδοτημένων λειτουργών και/ή αρχών της Κυπριακής Δημοκρατίας από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, κόστος ή ζημιές που ενδέχεται να υποστώ ή να προκύψουν λόγω του ταξιδιού μου και της διαμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα του COVID-19 και/ή για οποιαδήποτε ταλαιπωρία θα υποστώ λόγω τυχόν προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού μου και της παραμονής μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατά του COVID-19. Η παρούσα αποποίηση ευθύνης θα είναι δεσμευτική στα μέλη της οικογένειάς μου και του/της συζύγου μου και τους κληρονόμους μου, εκπροσώπους και προσωπικούς αντιπροσώπους μου, εκτελεστές και διαδόχους.
 • Με την επιστροφή μου στη Χώρα μόνιμης διαμονής μου ή στην Χώρα στην οποία θα επιστρέψω μετα την ολοκλήρωση του ταξιδιού μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα ενημερώσω τις Ιατρικές Υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας, στην περίπτωση που έχω εκδηλώσει συμπτώματα COVID-19, εντός 14 ημερών μετά την αναχώρηση μου από την Κυπριακή Δημοκρατία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση επικοινωνίας monada@mphs.moh.gov.cy).
 • Δεν έχω εκδηλώσει τα ακόλουθα συμπτώματα – πυρετό, βήχα, αδυναμία-καταβολή, πονοκέφαλο, μυαλγίες, διαταραχές όσφρησης και γεύσης, δύσπνοια, φαρυγγίτιδα, ρινική συμφόρηση/καταρροή, εντός των τελευταίων 14 ημερών ή δεν είχα στενή επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα κορωνοϊού (COVID-19).
 • Δεν έχω διαμείνει/ζήσει σε Χώρες Κατηγορίας Β ή Γ(ανάλογα την περίπτωση) εντός των τελευταίων 14 ημερών πριν το ταξίδι μου στην Κυπριακή Δημοκρατία και/ ή δεν θα είμαι επιβάτης σε διεθνή ταξίδι προς την Κυπριακή Δημοκρατία, με διανυκτέρευση(εις) μέσω ενδιάμεσης Χώρας(ων) κατηγορίας Β και/ή Γ (ανάλογα την περίπτωση), σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών που ανακοινώνει η Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Δηλώνω, υπό την επιβολή κυρώσεων, σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι όλα τα γεγονότα και οι όλες οι πληροφορίες που έχω δώσει, είναι ολοκληρωμένα, ορθά  και αληθή.

Επιπρόσθετα στην περίπτωση ανηλίκων συνοδευόμενων ή ασυνόδευτων επιβατών κάτω των 18 ετών, θα συμπληρώνεται από τον γονέα(είς) με γονική μέριμνα ή τον θετό γονέα(είς) / νόμιμο κηδεμόνα(ες) / νόμιμο εκπρόσωπο(ους), εκ μέρους του ανηλίκου, η επιπρόσθετη ακόλουθη Δήλωση:

 • Υπεύθυνα δηλώνω(ουμε) και επιβεβαιώνω(ουμε) ότι όλες οι δηλώσεις που δίνονται εκ μέρους του παιδιού μου/μας σε αυτήν την αίτηση είναι αληθείς. Έχω/ Έχουμε πλήρη γνώση και παρέχω(ουμε) τη συγκατάθεση μου/μας στην υποβολή αυτής της αίτησης εκ μέρους του παιδιού μου/μας. Υποβάλλω(ουμε) αυτήν τη ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ συνειδητά και εις γνώσιν ότι κάνοντας μια ψευδή και/ή παραπλανητική δήλωση θα υπόκειμαι(μεθα) σε κυρώσεις σύμφωνα με τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Στην περίπτωση επιβατών από Χώρες της Κατηγορίας Β θα συμπληρώνεται επιπρόσθετα η ακόλουθη Δήλωση:

 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι, στην περίπτωση που ανήκω στις κατηγορίες επιβατών, για τις οποίες έχει δοθεί η δυνατότητα από την Κυπριακή Δημοκρατία να υποβληθούν σε εργαστηριακό έλεγχο για την νόσο COVID-19 κατά την είσοδό στην Κυπριακή Δημοκρατία και έχω επιλέξει να πραγματοποιήσω τον εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα καταβάλλω προσωπικά το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου COVID-19, που ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ.

Στην περίπτωση επιβατών από Χώρες της Κατηγορίας Γ θα συμπληρώνονται επιπρόσθετα οι ακόλουθες Δηλώσεις:

 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι, στην περίπτωση που έχω επιλέξει να πραγματοποιήσω τον εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία, θα παραμείνω σε χώρο που θα μου υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, για όσο χρονικό διάστημα θα χρειαστεί, ώστε να βγουν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου και να πληρώσω οποιοδήποτε κόστος διαμονής που τυχόν προκύψει καθώς και των μεταφορικών, εάν τα αποτελέσματα του εργαστηριακού ελέγχου χρειαστούν μια ημέρα ή περισσότερο για να ολοκληρωθούν.
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι θα  καταβάλλω προσωπικά το κόστος του εργαστηριακού ελέγχου COVID-19, που ανέρχεται στο ποσό των 60 ευρώ, στην περίπτωση που έχω επιλέξει να πραγματοποιήσω τον εργαστηριακό έλεγχο COVID-19, κατά την είσοδό μου στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι θα αυτοπεριοριστώ υποχρεωτικά για 14 ημέρες, σύμφωνα πάντοτε με τις οδηγίες και τα μέτρα προφύλαξης και αυτοπροστασίας του Υπουργείου Υγείας, ανεξάρτητα εάν το αποτέλεσμα του εργαστηριακού ελέγχου COVID-19 είναι θετικό ή αρνητικό, είτε στην οικία μου είτε σε χώρο, που θα μου υποδειχθεί από την Κυπριακή Δημοκρατία, εάν δεν διαθέτω οικία στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι θα πρέπει υποχρεωτικά να επαναυποβληθώ σε μοριακή εξέταση για τη νόσο COVID-19, 48 ώρες πριν τη λήξη του αυτοπεριορισμού μου, με ιδία έξοδα και ότι το αποτέλεσμα της εργαστηριακής εξέτασης θα πρέπει να αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση monada@mphs.moh.gov.cy.
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι ο αυτοπεριορισμός τερματίζεται εφόσον το αποτέλεσμα της επαναληπτικής εργαστηριακής εξέτασης είναι αρνητικό.
 • Επιπρόσθετα στην περίπτωση που αφικνούμαι στα Αεροδρόμια Λάρνακας και Πάφου από αεροδρόμια του Ηνωμένου Βασιλείου δηλώνω, υπεύθυνα, ότι είμαι ενήμερος για τις ακόλουθες υποχρεώσεις μου και τις συνέπειες του Νόμου στην περίπτωση μη συμμόρφωσης μου, που ισχύουν από τις 6 το απόγευμα τις 21ης Δεκεμβρίου 2020:
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι θα μεταφερθώ σε ξενοδοχεία της Δημοκρατίας για υποχρεωτικό αυτοπεριορισμό 7 ημερών, εκτός αν είμαι πρόσωπο ηλικίας κάτω των 18 ετών όπου θα μπορώ να κάνω τον αυτοπεριορισμό στην οικία μου. (Παρέχεται η δυνατότητα σε πρόσωπα κάτω των 18 ετών να παραμείνουν σε αυτοπεριορισμό στα ξενοδοχεία αν ταξιδεύουν με τους γονείς/κηδεμόνες τους ή, εάν δεν μπορούν, να κάνουν τον αυτοπεριορισμό στην οικία τους).
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι την 7η ημέρα, θα υποβληθώ εκ νέου σε εργαστηριακό έλεγχο και εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, θα συνεχίζω, εάν διαθέτω οικία στη Δημοκρατία, τον αυτοπεριορισμό μου κατ’ οίκον για 3 επιπλέον μέρες (σύνολο ημερών περιορισμού: 10) και θα αποδεσμεύομαι αυτόματα την 10η ημέρα, υπό την προϋπόθεση ότι δεν εκδηλωθούν συμπτώματα Covid-19.
 • Είναι εις γνώση μου και αποδέχομαι ότι εάν τα αποτελέσματα της εργαστηριακής εξέτασης είναι θετικά, θα παραμείνω σε υποχρεωτική απομόνωση (καραντίνα), σε μέρος που θα μου υποδείξει η Κυπριακή Δημοκρατία και θα ακολουθήσω τις οδηγίες, οι οποίες θα μου δοθούν από το Υπουργείο Υγείας.