Cyprus Flight Pass Λογότυπο

Eιδική Άδεια

Οι αιτήσεις για ειδική άδεια δεν θα μπορούν να υποβάλλονται κατά τις τελευταίες 2 ημέρες πριν από την προγραμματισμένη πτήση.
Παράκληση όπως υποβάλετε τις αιτήσεις σας έγκαιρα προκειμένου να αποφευχθεί οποιαδήποτε απογοήτευση.

(Εξαιρουμένων τών πληρωμάτων αεροσκάφους, στις περιπτώσεις που ταξιδεύουν ως επιβάτες για σκοπούς αντικατάστασης και των ναυτικών)

Επιβάτες, υπηκοότητας τρίτων χωρών, που ταξιδεύουν προς την Κυπριακή Δημοκρατία από χώρα που δεν εμπίπτει στις κατηγορίες Πράσινη, Πορτοκαλί, Κόκκινη απαιτείται όπως εξασφαλίζουν προηγουμένως ειδική άδεια για το σκοπό αυτό, ως αυτή καθορίζεται από το περί Λοιμοκαθάρσεως (Καθορισμός Μέτρων για Παρεμπόδιση της Εξάπλωσης του Κορωνοϊού COVID-19) Διάταγμα (Αρ. 34) του 2021, ως εκάστοτε αυτό τροποποιείται.

Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται:

 1. Οι Κύπριοι πολίτες και μέλη της οικογένειας τους (οι αλλοδαποί σύζυγοί τους και  τα ανήλικα τέκνα αυτών)
 2. Τα νόμιμα διαμένοντα στη Δημοκρατία πρόσωπα
 3. Τα πρόσωπα που δικαιούνται να εισέλθουν στη Δημοκρατία σύμφωνα με τη Συνθήκη της Βιέννης
 4. Οι ευρωπαίοι πολίτες, οι πολίτες του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ισλανδία, Λιχτενστάιν, Νορβηγία) και της Ελβετίας

Τα αιτήματα από τους επιβάτες για παραχώρηση Eιδικής Άδειας Εισόδου πρέπει να υποβάλλονται από τις 04/08/2020 ηλεκτρονικά μέσω της πλατφόρμας στο ακόλουθο σύνδεσμο https://cyprusflightpass.gov.cy/el/special-permission-request.

Τονίζεται ότι η εξασφάλιση της Ειδικής Άδειας Εισόδου στην Κυπριακή Δημοκρατία αφορά μόνο πρόσωπα από χώρες που δεν εμπίπτουν στις κατηγορίες Πράσινη, Πορτοκαλί, Κόκκινη), σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση των χωρών, όπως αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Υγείας και παραχωρείται μόνο για τις πιο κάτω περιπτώσεις:

 1. Πρώτου βαθμού συγγενών προσώπων που διαμένουν νόμιμα στη Δημοκρατία και/ή που δραστηριοποιούνται οικονομικά στη Δημοκρατία (σύζυγος, παιδιά, γονείς) για σκοπούς επανένωσης οικογενειών
 2. Προσώπων που η άφιξή τους στη Δημοκρατία είναι αναγκαία για σκοπούς υλοποίησης έργων του δημοσίου ή για άλλες σημαντικές επαγγελματικές υποχρεώσεις
 3. Οικιακοί Βοηθοί ή Άτομα που έχουν εξασφαλίσει εκ των προτέρων άδεια για οποιαδήποτε άλλη εργασία στη Δημοκρατία από τα αρμόδια Υπουργεία και Τμήματα - Περισσότερες πληροφορίες
 4. Εργάτες στον τομέα της Γεωργοκτηνοτροφίας - Περισσότερες πληροφορίες
 5. Αθλητές/διαιτητές/υποστηρικτικό προσωπικό, που συμμετέχουν σε επαγγελματικές αθλητικές διοργανώσεις και Αθλητικούς Λόγους
 6. Αλλαγές πληρωμάτων αεροσκάφους, στις περιπτώσεις που ταξιδεύουν ως επιβάτες για σκοπούς αντικατάστασης
 7. Ναυτικούς για σκοπούς αλλαγής πληρωμάτων ή επαναπατρισμού

Τα αιτήματα για παραχώρηση ειδικής άδειας μπορούν να υποβάλλονται μέσω της η-πλατφόρμας εντός 14 ημερών πριν την αναμενόμενη ημερομηνία του ταξιδιού. Από την 1η Απριλίου 2021, η παραχωρηθείσα έγκριση θα έχει ισχύ δύο μηνών από την ημερομηνία παραχώρησης της ειδικής άδειας.  Οι ταξιδιώτες προτρέπονται να διευθετούν το ταξίδι τους πριν τη λήξη της δίμηνης περιόδου.  Όπως αναφέρεται στους όρους πληρωμής, ποσά που πληρώνονται μέσω της πλατφόρμας θεωρούνται τελικά και δεν υπόκεινται σε επιστροφή για οποιονδήποτε λόγο.

Με την παραχώρηση της ειδικής έγκρισης θα αποστέλλεται ένας μοναδικός αριθμός που θα είναι αποκλειστικά συνδεδεμένος με τον αριθμό ταυτότητας ή διαβατηρίου του επιβάτη.

Ο επιβάτης ακολούθως θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τον εν λόγω αριθμό ώστε να συμπληρώσει την αίτηση του για απόκτηση CyprusFlightPass, καταγράφοντας αυτόν, ως αριθμό ειδικής άδειας, στο σημείο εκείνο όπου αυτός απαιτείται.

Σε ότι αφορά αιτήματα για αλλαγές πληρωμάτων πληρωμάτων και ναυτικών αυτά θα υποβάλλονται και θα γίνονται αποδεκτά ΜΟΝΟ από τους παρόχους υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης και πράκτορες  και πρέπει να συμπεριλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα επιπρόσθετα στοιχεία:

 • Όνομα Παρόχου Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης και Όνομα Αεροπορικής εταιρείας ή Αριθμό Εγγραφής Αεροσκάφους σε περίπτωση ιδιωτικής Πτήσης, όπου εργοδοτούνται τα μέλη του πληρώματος
 • Το όνομα του πλοίου και Λεπτομέρειες πράκτορα: (Όνομα, Επώνυμο, Εταιρεία πράκτορα, Αριθμό επικοινωνίας)