Cyprus Flight Pass Λογότυπο

Όροι χρήσης

Γενική δήλωση του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και του Υπουργείου Υγείας

Το CyprusFlightPass είναι μια διαδικτυακή πλατφόρμα την οποία φιλοξενεί και διαχειρίζεται το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Υγείας της Κυπριακής Δημοκρατίας. Οι χρήστες αυτής της πλατφόρμας θεωρείται ότι έχουν αποδεχτεί τους Όρους και Προϋποθέσεις. Επομένως, πρέπει να διαβάσετε τους Όρους και Προϋποθέσεις προτού προχωρήσετε στην καταχώρηση των στοιχείων σας.

Δήλωση προστασίας προσωπικών δεδομένων

Η προστασία της δημόσιας υγείας και του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης καθώς και η ευημερία η δική σας και της οικογένειάς σας είναι ύψιστης προτεραιότητας για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Υγείας σέβονται τα δικαιώματα των χρηστών της πλατφόρμας CyprusFlightPass. Όταν ένας χρήστης παρέχει πληροφορίες, τα δεδομένα θα χρησιμοποιηθούν μόνο για λόγους δημόσιας υγείας και δημοσίου συμφέροντος. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητο για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας να διαβιβαστούν οι πληροφορίες σας σε τρίτο μέρος. Οποιαδήποτε άλλη επεξεργασία ή αποκάλυψη των σχετικών πληροφοριών δεν θα επιτρέπεται, εκτός από τις περιπτώσεις που αναφέρονται παραπάνω.

Σε γενική περιήγηση σας στον ιστότοπο, δεν αποκαλύπτονται προσωπικά στοιχεία σε εμάς, παρόλο που ορισμένες στατιστικές πληροφορίες μπορεί να διατίθενται σε εμάς μέσω του παρόχου υπηρεσιών Διαδικτύου για τη δημιουργία συνοπτικών στατιστικών, που μας επιτρέπουν να εκτιμήσουμε τον αριθμό των επισκεπτών στον ιστότοπό μας καθώς και να προσδιορίσουμε ποιες σελίδες είναι πιο συχνά προσπελάσιμες. Χρησιμοποιούμε αυτά τα στατιστικά στοιχεία για να μας βοηθήσουν να κάνουμε την πλατφόρμα πιο φιλική προς τον χρήστη.

Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιήσουμε αυτήν τη δήλωση σε οποιαδήποτε μελλοντική ημερομηνία. Τυχόν αλλαγές θα δημοσιεύονται σε αυτήν τη σελίδα.

Προστασία δεδομένων

Τα προσωπικά σας στοιχεία θα αντιμετωπίζονται με το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας και εμπιστευτικότητας, αυστηρά σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων και για την ελεύθερη κυκλοφορία αυτών των δεδομένων (GDPR), όπως εκάστοτε τροποποιείται.

Τα δεδομένα θα αποθηκευτούν για το συντομότερο δυνατό χρόνο και σε κάθε περίπτωση όχι περισσότερο από τρεις μήνες. Τα δεδομένα δεν πρέπει να υποβληθούν σε επεξεργασία ή / και να χρησιμοποιηθούν ή / και να διατηρηθούν για περισσότερο από ό, τι είναι απαραίτητο για τον σκοπό για τον οποίο έχουν δοθεί. Κατ 'εξαίρεση, τα ζητούμενα προσωπικά δεδομένα μπορούν να διατηρηθούν για σκοπούς αρχειοθέτησης για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα προς το δημόσιο συμφέρον ή για λόγους επιστημονικής / ιατρικής έρευνας. Σε αυτήν την περίπτωση, εφαρμόζονται κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα (όπως ανωνυμοποίηση, κρυπτογράφηση κ.λπ.).

Προχωρώντας στη χρήση της πλατφόρμας, συναινείτε στην επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που παρέχετε, σύμφωνα με την πολιτική απορρήτου μας.

Αποποίηση ευθυνών

Προκειμένου να σας βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων και το Υπουργείο Υγείας δύνανται επίσης να διαβιβάσουν τα στοιχεία σας σε τρίτα μέρη με τα οποία ενδεχομένως να συνεργαστούν κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσεως στην Υγεία. Αποδεχόμενοι αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις συμφωνείτε συγκεκριμένα με τα ακόλουθα:

  • Το Υπουργείο Μεταφορών, Επικοινωνίας και Έργων και το Υπουργείο Υγείας δύνανται να διαβιβάσουν τις πληροφορίες που έχετε υποβάλει σε τρίτα μέρη, με τα οποία ενδέχεται να συνεργαστούμε κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσεως στην Υγεία, με σκοπό να αντιμετωπίσουμε την πιθανή εξάπλωση του ιού ή/και ή να αντιμετωπίσουμε τυχόν προβλήματα υγείας που μπορεί να προκύψει στη Χώρα κατά τη διάρκεια της επίσκεψής σας, όπου αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία της δημόσιας υγείας.
  • Τα Υπουργεία δύνανται να επικοινωνήσουν με τα μέλη της οικογένειάς σας, εάν κριθεί κατάλληλο και απαραίτητο σε μία κατάσταση που σχετίζεται με ζητήματα  υγείας.
  • Οι χρήστες της πλατφόρμας αναλαμβάνουν και αποδέχονται την πλήρη ευθύνη για τις ταξιδιωτικές τους διευθετήσεις και την προσωπική τους ασφάλεια υγείας και συμφωνούν να καταστήσουν αβλαβείς από οποιαδήποτε απώλεια, ευθύνη, ζημία ή κόστος που ενδέχεται να προκύψει λόγω του ταξιδιού τους και της παραμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, ως αποτέλεσμα της νόσου  COVID-19 ή / και για οποιαδήποτε ταλαιπωρία που θα υποστούν, συμπεριλαμβανομένων των συνταξιδιωτών τους / μελών της οικογένειάς τους (εάν υπάρχουν) κάτω των 18 ετών, λόγω τυχόν προληπτικών μέτρων που εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους και της παραμονής τους στην Κυπριακή Δημοκρατία, για σκοπούς προστασίας της δημόσιας υγείας από την νόσο  COVID-19.
  • Η Κυπριακή Δημοκρατία ή / και οι εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοί της και / ή οποιουδήποτε είδους επιχείρησης δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνες για οποιαδήποτε απώλεια, βλάβη, ζημία περιουσίας ή σωματικό τραυματισμό, συμπεριλαμβανομένου θανάτου δικού σας ή των συνταξιδιωτών σας / μελών της οικογένειάς σας (εάν υπάρχουν) κάτω των 18 ετών και θα πρέπει να είστε πλήρως ενημερωμένος για τους κινδύνους, που συνδέονται με την πτήση σας και της παραμονής σας στην Κυπριακή Δημοκρατία, λόγω της νόσου COVID-19.